Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

zolza

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viayoungbllood youngbllood
zolza
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer

May 10 2017

zolza
zolza
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie -  zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali,  imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsucette2 sucette2 viaeternaljourney eternaljourney
zolza
7786 0452
Reposted fromhagis hagis viayourhabit yourhabit

April 10 2017

March 22 2017

zolza
4419 3ad1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuchless muchless
zolza
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin

March 01 2017

zolza
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin

February 22 2017

zolza
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
zolza
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viairmelin irmelin
zolza

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viairmelin irmelin
zolza
zolza
 - Żałuję, że mnie nie będzie - skłamała z radości, że już za chwilę stąd ucieknie.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viairmelin irmelin

February 15 2017

zolza
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
zolza
Choć bym obiecał coś tobie i sobie,
I tak przy pierwszej lepszej okazji znowu to zrobię.
— Miuosh
zolza
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin

July 10 2015

zolza
Jesteśmy pokoleniem, które pije kawę jak wodę, a wódkę jak kawę.
— no wlasnie
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
zolza
6883 de69
Reposted frombbiglove bbiglove
zolza
7682 519d
Reposted frombbiglove bbiglove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl